חוות דעת רפואית

חוות דעת רפואית בתחום העיניים:​

אם אתם נמצאים בתהליך הקשור למחלת עיניים או מצב בעיניים, מול בית המשפט, הביטוח הלאומי, חברות ביטוח או כל גוף רשמי אחר, אתם יכולים לפנות לד״ר עורואה נאסר לחוות דעת רפואית. 

התקשרו אלינו

  0502266600

+972502211600

 Dr.Orwa.Nasser@OrasisWCE.com