MD MPH ד״ר עורואה נאסר

ד״ר עורואה נאסר MD MPH 

ד״ר עורואה נאסר הוא רופא עיניים מומחה ומנתח, והוא מנהל את שירות מחלות והשתלות קרנית ומקטע קדמי של העין אצל מבוגרים וילדים בבית החולים זיו בצפת. ד״ר נאסר נושא שתי התמחויות על (AUPO Fellowship) אשר ביצע בבתי חולים יוקרתיים בארה״ב. התמחות העל הראשונה במחלות והשתלות קרנית, ניתוחי קטרקט, מקטע קדמי של העין, וניתוחי לייזר להסרת משקפיים והתמחות העל השנייה היא במחלות עיניים ילדים, פזילה וניסטגמוס. 

ד״ר נאסר סיים לימודי רפואה...

ליותר לחצו פה.

קורות חיים

קורות חיים של ד״ר עורואה נאסר: 

לחצו פה.

פעילות התנדבותית של ד״ר עורואה נאסר:

ד״ר נאסר פועל רבות בפרויקטים התנדבותיים ללוחמה בעיוורון בעולם. בשיתוף פעולה עם ארגונים הומניטריים, ד״ר נאסר מתנדב במדינות עולם שלישי ומבצע ניתוחים רבים בחינם לנזקקים ולאלו שאינם יכולים לשלם על הטיפול הרפואי. בנסיעות אלו מבצע ד״ר נאסר ניתוחים בחינם למבוגרים ולילדים כמו למשל ניתוחי קטרקט, פזילה, השתלות קרנית, גלאוקומה ועוד. 

ליותר לחצו פה.

בחדשות

ד״ר נאסר בחדשות:

לחצו פה.

מה החולים אומרים؟

כאן אתם יכולים לעיין בדעותיהם של החולים, ולכתוב את דעתכם:

לחצו פה.

ייעוץ נוסף בתחום העיניים

במצבים בהם אתם מחפשים ייעוץ נוסף בתחום העיניים לגבי מצב רפואי קיים, טיפול רפואי שאתם עוברים או ניתוח שאתם הולכים לעבור, תוכלו לפנות לד״ר עורואה נאסר לייעוץ בעניין

לחצו פה.

חוות דעת רפואית בתחום העיניים

אם אתם נמצאים בתהליך הקשור למחלת עיניים או מצב בעיניים, מול בית המשפט, הביטוח הלאומי, חברות ביטוח או כל גוף רשמי אחר, אתם יכולים לפנות לד״ר עורואה נאסר לחוות דעת רפואית.

לחצו פה.

Untitled5.png
Untitled3.png